Šetrenie vody

Prečo je dôležité optimalizovať využitie vody v domácnosti?

Voda je jedným z rozhodujúcich faktorov pre život na zemi. Rastúca populácia, urbanizácia na vzostupe, zmena spotrebných zvyklostí, zmena klímy a rastúca dezertifikácia vedie k stále pribúdajúcemu tlaku na prírodné vodné zdroje. S rastúcim tlakom sa budú náklady na zabezpečenie pitnej vody v našich domovoch zvyšovať.

1 Šetrenie vody

sporn   perl   5417fc1f3132b Šetrenie vody  Šetrenie vody
Úsporné perlátory Hihippo Úsporné perlátory Terla Freelime Sprchové hlavice

 Šetrenie vody

6 Šetrenie vody WC s um  vadlom 54522a1ca57f9 Šetrenie vody
Sprchové regulátory Šetrič do WC WC s umývadlom

 

Znovu využitie a recyklácia lokálne dostupnej vody udržateľným spôsobom.

Jednotlivec môže významne prispieť k minimalizáciou vlastnej vodnej stopy. Dostupnosť pitnej vody pre Vás ako užívateľa závisí od množstva zrážok. Čerpanie väčšieho množstva vody ako je prírodný systém schopný regenerovať, povedie k zníženiu hladiny podzemnej vody čo môže spôsobiť dramatický vplyv na kvalitu a množstvo čistej a zdravej vody. Pre ekosystém bude mať tento úbytok vodných zdrojov negatívny vplyv, čo povedie k dlhodobému narušeniu fauny a flóry.

  • Krátkozraký prístup pri nedostatku vody je zaťažiť ďalšie prírodné vodné zdroje výstavbou ďalších vodných nádrží za účelom vyrovnania nedostatku vody.
  • V dlhodobej perspektíve je extrémne dôležité aby sa spotreba vody efektívne optimalizovala podľa posledných dostupných technológií a riešení.
  • Uskladnenie, konzervácia a opätovné využitie vody na úrovni domácností má kumulatívny účinok a má veľký význam pre spoločnosť ako celok.
  • Každý užívateľ zodpovedá za spotrebu vlastnej vody, čím dokáže chrániť vodné zdroje a výrazne obmedziť negatívny vplyv na životné prostredie a na svoju komunity.