Shower timer classic

ed679 Go Green Douchecoach Zandloper 01 Shower timer classic Sprchový časovač v podobe presýpacích hodín

Výpočet úspor

Priemerný človek sa sprchuje 7,8 minút. Skrátenie tejto doby je jednoduché a veľa ušetrí. Pokiaľ všetci členovia rodiny skrátia svoju dobu sprchovania o dve minúty, potom môže priemerná rodina ušetriť až 12 000 litrov vody a 90 m3 plynu. Výsledné úspory tak môžu dosiahnuť až 80 eur za vodu a elektrinu a do vzduchu bude vypustené o 161 kg menej CO2. Aj malé úsilie sa však počíta. Jednotlivec síce ťažko pocíti nejakú úsporu, pokiaľ sa denne sprchuje menej než 1 minútu. Ak si to však uvedomia všetci v celom Holandsku, ušetrí sa tým až 28 miliárd vody a 126 miliónov m3 plynu! Zdroj: Milieucentraal

Múdre sprchovanie

Ak rodina začne používať úspornú sprchovú hlavicu, významne tým zníži svoju spotrebu vody. Pokiaľ navyše všetci členovia rodiny súčasne taktiež skrátia svoju dobu sprchovania, ušetria ďalších cca 7 000 litrov vody a 38 m3 plynu ročne. Usporia tak až 35 eur a životné prostredie zaťaží o 86 kg CO2 menej.

Uvedomte si ed679 Go Green Douchecoach Zandloper 02 Shower timer classic

S akustickou signalizáciou nemusíte kontrolovať, ako dlho sa ešte môžete sprchovať. Vy alebo rodičia totiž budete počuť signál, ktorý oznamuje, že by ste vy alebo vaše deti mali so sprchovaním končiť. Sprchový časovač je možné naprogramovať podľa vašich potrieb, takže nie je nutné nastavovať práve 5 minút. Ľudia, ktorí sa sprchujú veľmi dlho, si môžu svoju dobu strávenú v sprche najprv zmerať a potom ju skrátiť o 2 minúty. Sprchový časovač Go Green môže používať každý. Skrátením doby sprchovania ušetríte podľa MilieuCentraal až 80 eur ročne.