Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!

Ak máte spotrebiče s trvalou spotrebou, stačí časť energie počas slnečného dňa získať zo solárnych panelov a znížiť tak odber energie zo siete. Tomuto princípu hovoríme GridFree.

GF Elektromer Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!* Pribrzdenie elektromera znamená zníženie odberu z rozvodnej siete. Dôrazne odradzujeme od akejkoľvek manipulácie s meračmi elektrickej energie. Zásahy do meracích zariadení sú protiprávne.

 

Východisková situácia: teraz sú vaše spotrebiče napájané úplne zo siete. Všetku elektrinu musíte odobrať z rozvodnej sústavy a zaplatiť v plnej výške. Vaša spotreba elektriny počas dňa vyzerá takto:

GF Spotreba Full 480px Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!

Bežný stav: celá energia je odoberaná z rozvodnej siete. Všetko platíte.

Riešenie GridFree znamená, že časť energie (až 80%) môžete počas slnečného dňa získať priamo zo solárnych panelov. Energia získaná priamo zo slnka vám pomôže znížiť energiu, ktorú odoberáte z rozvodnej sústavy. Vaša spotreba bude vyzerať takto:

GF Spotreba Slunce 480px Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!Gridfree: Časť energie (zelená) je získaná priamo zo slnečného žiarenia.

Zelená časť ukazuje energiu získanú zo slnečného žiarenia. S rastúcim slnečným svitom počas dňa rastie množstvo získanej energie a tak sa znižuje množstvo odoberanej energie z rozvodnej siete. Počas plného svitu môžete získať až 80% energie priamo zo slnka. Táto získaná energia zníži odber platenej energie z rozvodnej siete. Výsledný odber energie z distribučnej siete potom vyzerá nasledovne:

GF Spotreba Grid 80 480px Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!Gridfree: počas dňa môžete znížiť odber zo siete až o 80%.

Riešenie GridFree: aj Vy môžete vďaka slnečnému žiareniu znížiť vašu spotrebu z rozvodnej siete a tým legálne pribrzdiť váš elektromer.

Pozrite sa na animáciu, ktorá ukazuje ako riešenie GridFree funguje v praxi:

get flash player Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!

Pozrite sa na video z reálnej inštalácie. Spustiť video.

instalace gridfree Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!

Ako začať? Dva jednoduché kroky:

Krok č 1: Zistite aké spotrebiče majú trvalý odber počas dňa a určte celkový príkon, ktorý tieto spotrebiče odoberajú zo siete.

Tip: Medzi spotrebiče s trvalým odberom najčastejšie patrí: stále bežiaci počítače, servery, monitory, routery, kamerové systémy, denné osvetlenie chodieb, ventilácia, klimatizácia, priemyselné zariadenia a mnoho ďalšieho.

Krok č 2: Podľa celkového príkonu, ktorý chcete znížiť, použite potrebný počet Gridfree sád (panel + invertor)

Tip: Sada panelov s mikroinvetorem má typický maximálny výkon cca 230W. Napríklad pre spotrebiče s trvalým príkonom 500W je vhodné použiť 2 sady s tým, že celkový výkon týchto solárnych sád bude maximálne 460W. V ideálnom prípade sa za plného slnečného svitu vaša spotreba platené energie z distribučnej siete zníži z pôvodných 500W na iba 40W.

GF Sada 270Wp 530px Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!

Naozaj sa riešenie GridFree oplatí?

Počítajte s nami: Sada panelov s mikro-invertorom stojí okolo 349€. Pri priemernom ročnom slnečnom svite v SR 1500 hodín získate za rok najmenej 230 kWh energie. Ak túto elektrinu budete nakupovať za siete zaplatíte okolo 0,14 za kWh. Jedna sada vám teda pomôže ušetriť okolo 35 za rok.

Sporiť alebo šetriť? Ak uložíte 349 do banky, aké zhodnotenie budete mať za rok? Ak investujete rovnakú sumu do solárnej sady GridFree, získate za rok najmenej 35 úspory. To je zhodnotenie 11,7%, naviac u slnka máte plnú istotu, že neskrachuje!

GF Zisk Graf Pribrzdiť* elektromer legálne je jednoduché!